சிறிதளவு கூட அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு மாறிய வாணி ராணியில் நடித்த தேனுவா இது!!!

துளியளவு கூட ஆள் அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு மாறிய வாணி ராணியில் நடித்த தேனுவா இது பிரபல சன் தொலைக்காட்சியில் பெருவாரியான மக்கள் பார்க்கக்கூடிய சீரியலாக இருந்தது வாணி ராணி. இந்த சீரியலில் ராதிகாவின் பெண் பிள்ளையாக நடித்திருப்பவர் தேனு என்கிற…

error: Content is protected !!