2020ன் இறுதியில் மேலும் ஒரு இ ழ ப்பு !! பிரபல குணச்சித்திர நடிகர் ஏ.ரி யில் கு ளி க்கும்போது உ யி ரி ழ ந்த ப ரி தா ப ம் !!

2020 ஆம் ஆண்டான் அனைவருக்கும் மோ ச மான ஆண்டாக அமைந்துள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.கொ ரோ னா பி ர ச் ச னையில் ஆரம்பித்து பல்வேறு விதமான சோ த னைகள் நி க ழ் ந்துள்ளன.

இதில் மேலும் ஒரு சோ க மாக பிரபல மலையாள நடிகர் அனில் நெடுமாங்கட் ஏரியில் கு ளி த்த போது ப ரி தா ப மாக மூ ழ் கி உ யி ரி ழ ந்துள்ளார்.
இது ரசிகர்களுக்கு கடும் சோ க.த் தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட திரை ஜாம்பவான்கள் உ.யி ர் பி ரி ந்.துள்ளனர்.

2020ம் ஆண்டு கொ ரோ னா வை ர ஸ் தனியாக லட்சக் கணக்கான மனித உ யி ர் களை கொண்டு சென்றுள்ளது. இந்நிலையில், ஏரியில் நண்பர்களுடன் கு ளி த்த போது எப்படி அவர் மூ ழ் கினார்என்பது தெரியவில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published.