2019 காலண்டர் 1895 போலவே இருக்கும் அதிசயம்! தீயாய் பரவும் புகைப்படம் உள்ளே!

2019ஆம் ஆண்டு காலண்டர் 1895ஆம் ஆண்டு காலண்டருடன் அச்சு அசலாக பொருந்துகிறது.இரண்டு காலண்டரிலும் கிழமைகளும் கூட ஒத்துப்போகின்றன.

இதேவேளை, பண்டிகை நாட்களும் கூட எந்த வீத மாற்றமும் இன்றி காணப்படுகின்றது. இந்நிலையில் சமூகவாசிகள் குறித்த புகைப்படத்தை சமூகவலைத்தளத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.