விபஸார வழக்கில் இதுவரை சிக்கிய பிரபல தமிழ் நடிகைகள்.!! யார் யார் தெரியுமா..?? அவர்களின் பு கைப்படங்கள் உள்ளே

தமிழ் சினிமாவில் இது வரை நாம் நெ றய நடிகைகளை பார்த்துள்ளோம். அன்று முதல் இன்று வரை பல நடிகைகள் சினிமாவுக்குள் வந்து சென்றுள்ளார்கள். தமிழ் சினிமாவில் மிகப் பிரபலமாக இருந்த நடிகைகள் கூட,  ஒரு நாள் விபஸார வழக்கில் சி க்கி காணாமல் போ யிருக் கிறார்கள்.இந்த வழக்குகள் அவர்கள் மீது  பா ய்ந் ததற்கு  பி ன்ன ணிகள் உ ண்டு. ஒன்று ஆ ளும் வ ர்க்க த்துக்கு அவர்கள் அ டங்கி நடக்காமல் யிருக்க வேண்டும். அல்லது போலீசார் தி ட்ட மிட்டு சி க்க வைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் கடைசி வரையில் எந்த நடிகையும் த ண்ட னை பெ ற்ற தாக மட்டும் செய்தியே வருவதில்லை… ஏன்?

மாதுரி: ரஜினி, விஜய்காந்த் என டாப் நடிகர்களுடன் நடித்தவர் மாதுரி. கடைசியில் இவர் ஒரு மாதிரி என பெயர் கெ ட ஆரம்பித்தது சினிமா உலகில். நடிப்புடன் சைடில் துணிக்கடை வைத்து நடத்தி வந்தவரை, ஒரு நாள் விபஸார வழக்கில் கைது செ ய்த னர் போலீசார்.அந்த வழக்கிலிருந்து வெ ளியி ல் வந்தவர், சில மாதங்களிலேயே மீண்டும் ஒரு விபஸார வழக்கில் சி க்கி னார்.

வினிதா: சரத்குமார், பிரபு, கார்த்திக் என தொன்னூறுகளில் முன்னணி நடிகர்களுடன் பிஸியாக நடித்துக் கொ ண்டி ருந்த வர் வினிதா. விபஸார த டுப் புப் போலீசார்  வ லை யில் சி க்கி, ப லான தொழில் நடிகையாக முத் திரை கு த்த ப்ப ட்ட வர்.

ப்ளோரா: விஜயகாந்த் ஜோடியாக கஜேந்திரா படத்தில் அறிமுகமாகி  நடித்தவர் ப்ளோரா என்கிற ஆஷா ஷைனி. இவர் சி க்கி யது விபஸார வழக்கில் அல்ல. அமெரிக்க பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா ந டைமு றையையில் மு றை கேடு செய்ததாக கு ற்ற ம்சா ட்ட ப்ப ட்டார்.

புவனேஸ்வரி: இவரது கைது தான் தமிழகத்தில்  பர பர ப்பை உண் டுப ண்ணி யது. இவரையும் விபஸார வழக்கில் பொ றி வைத் து தான் பி டித் தனர் போலீசார். இவருடன் மேலும் இரு ‘அழகிகளும்’ கைது செய்யப்ப ட்டனர். இந்த வழக்கில் புவனேஸ்வரி புழல் சி றையில் அ டைக் கப்ப ட்டார். அப்போது போலீசாரிடம் அவர் அ ளித்த வா க்குமூல த்தை பத்திரிகை வெ ளியி டப் போக, அது  பி ரச்சி னை ஆனது.

தேவிபபிரியா : பிரபல சீரியல் வி ல்லி யான இவர் மீது சு மத் தப் பட்ட கு ற்ற ச்சாட் டுகள், பதிவு செ ய்ய ப்பட்ட வ ழக்குகள்  மோ சமானவை. ஆனால் வழக்கு என்னானது என்று தெரியவில்லை… இவரோ இன்னும் பிஸியாக நடித்துக் கொ ண்டு தான் இருக்கிறார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.