பிரபல நடிகரின் தம்பி மீ து பு கார் அ ளித்த நடிகை..!! வெ ளியான பரபரப்பு தகவல்..!! அ தி ர் ச்சியில் டோலிவுட்..!!

சினிமா துறையில்  நடிகர்கள்  பல ஒரு சில திறமை கொ ண்டவர்களாக இ ருப்பார்கள். ஒரு சில நபர்களை தான் அப்படி. அந்த வரிசையில் நடிகர், நடனம், இ யக்கம் போன்ற பல திறமைகளை  உ டையவர் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் . தமிழ், தெலுங்கு சினிமாவில் ப ணியாற்றி வருபவர் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ். ச மூக சே வைகள் ப லவும் செய்து வருகிறார்.

இவரின் காஞ்சனா படம் தற்போது ஹிந்தியில் லெட்சுமி பா ம் என்ற பெயரில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரின் தம்பி எல்வின் என்ற வினோத். அவர் மீ து தற்போது தெலுங்கு சினிமா துணை நடிகை ஒருவர் பு கார் அ ளித்து ள்ளார். செய்தியாளர்களுக்கு அந்த  பெண் அ ளித்துள்ள பே ட்டியில் படத்தில் நடிக்கும் போது எல்வின் அறிமுகமானார் எனவும், அதிலிருந்து அவர் லவ் டா ர் ச் ச ர் செ ய்வதா கவும், இதனால் காவல் துறையில் அவர் மீ து பு கார் அ ளித்துள்ளதா கவும் கூறினார்.

இதனால் தன் செல்வா க்கை கொ ண்டு எல்வின் தன்னை சி றை யில் அ டைத்து வி ட்டதா கவும், தற்போது வெ ளியாகி வி ட்ட நிலையில் அவர் தன்னை கொ லை செ ய்ய மு ய ற்சி ப்பதா கவும், போலிசார் தனக்கு எ தி ராக செயல் ப டுவதா கவும் அந்த பெண் பேசியுள்ளார். இந்த சம்பவம் ப லரி டமும் ச ற்று அ தி ர் ச்சியை ஏற்ப டுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.