பாபநாசம் படத்தில் நடித்த குட்டி பொண்ணா இது?? ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் ஹிரோயின் போல மாறிவிட்டாரே..!! தீயாய் பரவும் புகைப்படம்

தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ கு ழந்தை நட்ச த்தி ரங்கள் ரசிகர்களின் ம னதில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துவிடுகிறார்கள் . பே பி ஷா லினி துவ ங்கி மீனாவி ன் ம கள் வரை பல கு ழந்தை நட்ச த்திர ங்கள் சி னிமா வில் பிர பலம் தான். சமீபத்தில் அதை தொடர்ந்து இரண்டு படங்களில் நடித்த பே பி அனி கா ச மூக வலை த்தளங்க ல் பேசப்பட்டு வருகிறார்.

அதற்கு முக்கிய காரணம் இ ளம் வ யதி லேயே அவர் ந டத்திய சில போ ட்டோ க்கள் தான் காரணம். அந்த வகையில் தற்போது பே பி அ னிக போ ல போட் டோ  ஷூட் நடத்தி வருகிறார் பாப நாசம் ப டத்தில்  குழ ந்தை நட் சத்திர மா க நடித்த  எஸ்தர் அனில்.

நடிகை எஸ்தர் அனில் ஒரு இ ந்திய திரைப்பட நடிகை. இவர் முதன்மையாக மலை யாள திரை யுல கில் ப ணியா ற்று கிறார். அவர் ந ல்லவன் தி ரைப் பட த்தின் மூலம் கு ழந்தை கலை ஞ ராக தனது வா ழ்க் கை யை அறிமுகப்படுத்தினார்.

கற்பனைத் திரை ப்பட மா ன ஓ லுவில் நா டக-திரில்லர் படமான த்ரிஷ்யம் மற்றும் ஓலுவில் அனுமோல் ஜார்ஜ் (அனு) என்ற பா த்திர த்தில் அவர் மிகவும் பிர பலமா னவர். எஸ்தர் அனில் சிறந்த கு ழந்தை க லைஞ ருக் கான கேரள திரைப்பட வி மர்சகர் கள் சங்க வி ருதுகளை வென்றுள்ளார்.

தெ லுங்கு மற்றும் த மிழ் ரீமேக்குகளான த்ருஷ்யம்  த்ரிஷ்யத்திலிருந்து தனது பாத்திரத்தை முறையே மறுபரிசீலனை செய்தார். வெளியிடப்படாத த மிழ் படமான குஜாலியில் அவர் கதா நாயகி யாக நடித்தார்.

அறிமுக வீரர்களைக் கொண்ட தெ லுங்கு திரைப்படமான ஜோஹர் படத்தில் அவர் முக்கிய க தாபாத் திரத்தில் ந டிக்க உள்ளார். உல கநா யகன் கமல்ஹாசன் நடி ப்பில் கடந்த 2015 ஆம் ஆ ண்டு வெளியான ப டம் பாப நாசம்  ரசிகர்கள்  மத் தி யில் பெ ரும் வர வேற்பை பெற்றது.

ஒரு நடுத் தர கு டும்பத் தை சேர்ந்த ஒரு த ந்தை தனது ம கள் கள் சந்திக்கும் பிரச் சனை யை  எப்படி எ திர் கொள்கிறார் என்ற கதை யை மிகவும் அற்புதமாக நடித்திருப்பார்.இந்த திரைப்படத்தின்  இயக்குனர் ஜீத்து ஜோப் ஆவார் . த மிழில் வெளியான இந்தப்படத்தில்  மக ள்க ளாக நிவே தா தாம ஸ் நடித்திரு ப்பார்.

பின்னர் அந்த படத்தில்  இ ளைய ம களாக மீனும் என்னும் க தாபா த்திரத் தில் நடித்த சிறு மியின் நடிப்பு அனைவரையும் மி ரள வைத்துள்ளது. அந்த படத்தில் அவர் அற்புதமான நடிப்பால் தமி ழிலும் அதே கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார்.

தற்போது இவருக்கு 18 வயது ஆ கிறது சமீபகாலமாக இவர் வரிசையாக போட் டோக்களை  எடுத்து  புகைப் படங்களை  வெளியிட்டு வ ருகிறார்.அவர் நடத்திவரும் புகைப்படங்களை பார்க்கும் போது வி ரைவில் ஹீ ரோயி ன் ஆகி விடு வார் என்று தோன்றுகிறது பலருக்கும். இதோ அந்த புகைப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.