பாடகி சின்மயின் க ணவர் யார் தெரி யுமா.? அட அவரும் பிரபல இயக் குநரா.? புகைபடத்தை பார்த்து வி யந் துபோன ரசிகர்கள்..!!

த மிழ் திரையுலகில் ஏ ராளமா ன பாடகர்கள் பாடகிகள் இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் த மிழ் திரை உலகின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் என்ற தி ரைப்பட த்தின் மூ லமாக தமிழ் சினிமாவிற்கு அ றிமுகமா னார். மேலும் பாடகி சின்மயி அந்த பாடலை தொடர்ந்து இவர் ஏ ராளமா ன பாடல்களை பாடியு ள்ளார் என்பது கு றிப்பிட த்தக்கது.

தற்போது இவர் வைரமுத்து மீது பா லி ய ல் கு ற்ற ச்சா ட் டு சுமத்தி யுள்ளார். அதே த மிழக த்தில் பெரும் ப ர ப ர ப்பை ஏ ற் படுத்தியுள்ளது. அதனால் வைரமுத்துவும் ஒரு பெரிய பி ரச் ச னை யை போய்க் கொண்டிருந்தது.

பாடகி சின்மைக்கு எதி ராக பல ஆ தார ங்க ள் எ திர் ப் பும் கிள ம்பினார். சின்மயி வைரமுத்து மீது கு ற் றச் சா ட் டை வைத்ததால் வைரமுத்து மணிரத்னம் இருவரும் பொன்னியின் செல்வன் படத்திலிருந்து நீ க்க ப் ப ட்ட தா க கூ றப்படுகிறது.

தற்போது அந்த பி ரச்சனை யை பற்றி எந்த ஒரு பே ச்சுவார் த்தையு ம் தற்போது வெ ளிவரவி ல்லை. மேலும் பாடகி சின்மயின் க ணவர் ராகுல் அவர்கள் தெலுங்கு திரை உலகின் முன்னணி நடிகரான

நாகர்ஜூனா கைவைத்து மன்மதடு என்ற ஒரு தி ரைப்ப டத்தை இயக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது அவரது கணவருடன் இருக்கும் புகைப்படம் சமுக வலைத்தளம் பக்கம் வெளியானது….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!