தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலத்தில் கொடி கட்டி பறந்த நடிகை வினீதா தற்போது எப்படி உள்ளார் தெரியுமா? வெளியான புகைப்படம்.. ஷா.க்.கான ரசிகர்கள்

சின்னா ஜமீன் என்ற தமிழ் திரைப்படத்தின் மூலம் அவர் அறிமுகமானார் நடிகை வினீதா. அவர் பெரும்பாலான இந்திய மொழிகளில் 70க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். அதன்பிறகு இவர் கடந்த 2003-ம் ஆண்டு வி.ப.ச்.சா.ரம் என்ற ச.ந்தே.கத்தின் பேரில் நடிகை கை.து செய்யப்பட்டார். கஸ்டமர்களிட ம் 1.5 ல ட்ச ரூபாய் வரை வாங்கி கொண்டு காரிலேயே உல்.லா.ச ம் அனுபவித்து வி.ப.ச்.சா.ரத்தில் ஈடுபட்ட காரணத்திற்காக அவர் தனது தாயாருடன் கை.து செ ய்ய ப்பட்டார்.

ஆனால் பின்னர் எந்தவிதமான கு.ற்.றச்.சாட் டு க.ளு ம் இன்றி விடுவிக்கப்பட்டார். நடிகை வினீதா இந்த வ.ழ.க்கு தன்னை ம.ன வே.த.னை.க்கு.ள்.ளாக்கியதாகக் கூறியதுடன், சமூகத்தில் அவரது பெயரை இ.ழி.வு.படுத்துவ தற் காக பொ.லிசார் அவ ர் மீது பொ.ய் வ.ழ.க்கு பதிவு செய்தனர். வி..பா.சா.ர வ.ழக்.கில் கை.தா.ன பிறகு இவருடை ய வாழ்கை த.லை கீ.ழாக மாறியது.

வழக்கில் இருந்து வெளியேவந்த இவர் அதன் பிறகு தான் உண்டு தன் குடும்பம் உண்டு என வாழ் கையை நகர்த்தி வந்தார். அதன் பிறகு எட்டு ஆண்டுகளாக தொழில்துறையிலிருந்து ஓய்வு எடுத்த உள்ளார். அவருடைய ச.மீ.ப.த்திய எடுத்த புகைப்படங்கள் பார்த்து ரசிகர்கள் ஷா.க் ஆக்கியுள்ளன. அந்த அளவுக்கு உ.டல் எ.டை ஏறி கு.ண்.டா.கியுள்ளார். இதோ அந்த புகைப்படம் பாருங்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!