செம்பருத்தி சீரியல் கு ழுவு டன் ஏ ற்பட்ட பி ரச் சனை, நடந்த அ திர் ச்சி சம்ப வம்.. – தா ங்க மு டியாமல் க தறி க தறி அ ழும் பிரபல சீரியல் நடிகை..!

சீரியல்கள் மூலம் நடிகைகள் பலர் ரசிகர்களின் மனதில் நீ ங்கா இடம் பி டித்துள்ளனர். அதுமட்டுமில்லாமல் சினிமா நடிகைகளுக்கு நி கரா க அ திக ரசிகர்களையும் கொ ண்டுள்ளனர் தற்போது உள்ள பல சீரியல் நடிகைகள். அப்படி ஒரு நடிகை தான் ஜனனி அசோக்குமார் அவர்கள். சமூகவலைத்தளங்களில் அ திக followers வைத்துள்ளனர் இவர், என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அ டிக்கடி தன்னுடைய புகைப்படம் மற்றும் விடீயோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.

இவர் இப்போது செம்பருத்தி, நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் 2 என சீரியல்களில் நடித்து வருகிறார். அண்மையில் இவர் makeup ப ற் றிய சில வி ஷய ங்கள் ப ற்றி பேசி வந்தார், தி டீரெ ன வீடியோவில் க தறி அ ழு தார். காரணம் வீடியோவுக்கு ந டுவில் ஒரு போன் கால் வந்ததாகவும், தான் செம்பருத்தி சீரியலில் இனி நடிக்கப் போ வதி ல்லை, அது தனக்கு க ஷ்ட மாக இ ருப்பதாக க தறி அ ழு கிறார் ஜனனி அசோக்குமார்.


மேலும் செம்பருத்தி சீரியலில் இருந்து வெ ளியே றுவது ரொ ம்ப க ஷ்ட மாக இ ருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் பிரபல சீரியல் நடிகை ஜனனி அசோக்குமார் அவர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.