சுற்றுலா சென்ற கல்லூரி மாணவர்கள் 3000 அடி ப.ள் ள.த் தில் வி.ழு ந்.து கா.ணா ம.ல் போனதால் அ தி ர்.ச்சி

இந்தியா- பாலக்காடு பிரதேசத்தில் 3,500 அடி உயரமான மலைப்பகுதிக்கு சென்ற 7 கல்லூரி மாணவர்களில் இருவர் த.வ றி வி.ழு ந்த ச.ம்ப வ.ம் ப.ர ப ர.ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளா மாநிலத்தில் பாலக்காடு பகுதியருகே உள்ள ஒட்டப்பாலத்தைச் சேர்ந்த இருவரே இவ்வாறு 3,500 அடி உயரமான ப.ள் ளத்.தா க்.கில் வி.ழு ந்.து கா ணா.ம ல் போயுள்ளனர். இச் ச.ம் ப.வ ம் குறித்து மேலும் தெரியவருவதாவது,தனியார் கல்லுரியில் படித்து வந்த குறித்த 7 மாணவர்களும் நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நெல்லியாம்பதி என்ற இடத்திற்கு சுற்றுலாவுக்குச் சென்றுள்ளனர்.

அங்குள்ள இயற்கை அழகை இரசித்தவாறே சீதார்குண்டு முனை என்ற பகுதிக்குச் சென்று, அங்கு கைத் தொலைபேசியில் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்துள்ளனர்.பள்ளத்தாக்கிற்கு அருகே நின்று கொண்டு செல்பி எடுத்த சமயத்தில் அதிலிருந்த ஒருவர் தி.டீ ரெ .ன நி லைத.டு மா றி கீ .ழே வி.ழுந்.து ள்.ளார். அவரை கா.ப் பா.ற்ற முனைந்த அவரின் நண்பர்களில் ஒருவர், அவரை பிடிக்க முயன்ற வேளையில் அவரும் த.வ.றி வி.ழு ந்.து.ள்ளனர்.

இவ்வாறு இருவரும் 3,500 அடி ஆழமான பள்ளத்தாக்கிற்குள் வி.ழு ந்.த தை பார்த்த ஏ னை.ய வ.ர் கள் அ.தி ர்.ச்சி.ய டை ந்து பொ லி.ஸா ருக்கு த.க வ ல் வழங்கியுள்ளனர். எனினும், அவ்விடத்திற்கு வி.ரை ந்த பொ லி ஸா.ரும், தீ.ய ணை ப்பு ப.டை யி னரும் அவர்களை தீ.வி ர மா.க தே டி வருகின்றனர்.

இதேவேளை, சுற்றுலா செல்பவர்கள் மட்டுமின்றி கைத்தொலைபேசி பா வ.னை யாள ர் களில் அ திக மா னோ.ர் செல்பி எடுக்கும் மோ.க த் தில் தமது உ.யி ரை இ.ழந் துள்.ள தோடு, வி.பத்.துக் குள் சிக்.கு ண்ட பல்வேறு ச.ம்.ப.வங்களும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.