சலூன் கடைக்குச் சென்ற குழந்தை.. முதன் முதலாக முடிவெ ட்டும் போது ஏடுக்கப்பட்ட வீடியோ…! குழைந்தையின் CUTE ரியாக்ஷனை பாருங்க..!!

‘’ஆளானப்பட்ட அரசன் கூட குனியனும்…இங்க வந்தா குனியனும்…முடி வளர, வளர வண்ணம் செய்ய குனியனும்’’ என தமிழ் திரைப்படத்தில் ஒரு பாடல் வரும். அதேபோல குனிந்த தலை நிமிராமல் முடிவெ ட்ட வேண்டும். ‘’இருக்குறவன் ஒழுங்கா இருந்தா முடிவெட் டுறவன் ஒழுங்கா வெட் டுவான்’’ன்னும் ஒரு பழமொழி உண்டு.

முடிவெ ட்டுக் கடைக்கு செல்லாத ஆண்கள் இந்த உலகத்திலேயே இல்லை. பெண்களும் அழகுநிலையம் போய் அவ்வப்போது முடிவெ ட்டிக் கொள்வது வழக்கம். ஆனால் நம்முடைய குழந்தைப் பருவத்தை கொஞ்சம் கற்பனை செய்துபாருங்கள். சலூன் கடை, அந்த கத் தி, சுழலும் சேர் அத்தனையும் பார்த்து பய ந்துவிடுவோம். அதிலும் சலூன் கடைக்காரர் தலை யில் க த்தி வைக்கும் நிமிடம் கேட்கவே வேண்டாம். பயத்தில் கண் ணீராய் வந்துவிடும். குழந்தைப்பருவத்தில் முடிவெ ட்ட பயந்த நாள்கள் இப்போதும் நெ ஞ்சில் நிழலாடுகிறது.

ஆனால் இங்கே ஒரு பொடியன் அதை மிக அசா ல்டாக டீல் செய்கிறார். முதன் முறையாக சலூன் கடைக்குப் போன அந்த குழந்தை தலையில் ட்ரி ம்மரை வைத்ததுமே கூச்ச த்தில் குலு ங்கி, குலு ங்கி சிரிக்கிறது. ஒருகட்டத்தில் மு டி திருத்தும் பெண், குழந்தையை மடியில் வைத்திருக்கும் தாய் என அனைவருமே அதற்கு ரசிகர்களாகி போகின்றனர். நீங்களே இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள். கு லுங்கி, கு லுங்கி சிரிப்பீர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.