கையில் ஆயுத ம் மற்றும் ர வுடிகள் உடன் நாஞ்சில் விஜயன் வீட்டிற்குள் பு குந்த சூர்யா தேவி..! க தறு ம் குடும்பம்..? வெளியான அ திர் ச்சி தகவல்..

தொலைக்காட்சியில் மிகவும் பிரபலமானவர் நகைச்சுவை நடிகர் நாஞ்சில் விஜயன், அண்மையில் இவரும் சூர்யா தேவி என்பவரும் வனிதாவின் திருமணத்திற்கு எ திராக பேசியிருந்தார்.

அதனை தொடர்ந்து இவர்கள் இருவருக்கும் இ டையே பி ரச் னை ஏ ற்பட்டதாக நாஞ்சில் விஜயன் தனது தெரிவித்து இருந்தார்.இந்நிலையில் நேற்று இரவு நாஞ்சில் விஜயன் வீட்டிற்கு சூர்யா தேவி கையில் பேட் உடன் நான்கு அ டியா ட்களை வைத்து கொண்டு அவரின் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளார்.இதை சுதாரித்து கொண்டு த ப்பி ஓ டிய நாஞ்சில் விஜயனை ஆட்டோவில் வைத்து நான்கு அ டியா ட்கள், அவரை அ டி த்து ள்ளனர்.

மேலும் சூர்யா தேவி விட்டின் சென்ற உள்ள நாஞ்சில் விஜயனின் அம்மா, அக்காவை அ டித் தது மட்டுமி ன்றி வீட்டில் உள்ள பொருட்களையும் உ டைத்து ள்ளார். இவ்வாறு எல்லாம் நடந்தகாக நாஞ்சில் விஜயனின் அக்காவான ரேனுகா தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.