குழந்தையோடு குழந்தையாக விளையாடும் அம்மாக்கள்!! இந்த தலைமுறை தவறவிட்ட சொர்கத்தை பாருங்க..!

முன்பெல்லாம் குழந்தைகளும், பெற்றோருமாக சேர்ந்து கண்ணாம்பூச்சி, பல்லாங்குழி என நிறைய பாரம்பர்ய விளையாட்டுக்களை விளையாடினார்கள். இன்று அதெல்லாம் இல்லை. இதோ இங்கே பாருங்கள். இந்த தலைமுறையில் நாமெல்லாம் தவறவிட்ட சொர்க்கம் என்றே இதைச் சொல்லலாம். இங்கே குழந்தைகளோடு சேர்ந்து அவர்களது பெற்றோரும் நம் பாரம்பர்ய விளையாட்டை விளையாடுகின்றனர். இந்த கேமில் கல்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்று அடுக்கப்பட்டு இருக்கும். இதை இரு குழுவாகவே விளையாட முடியும். அடுக்கப்பட்ட கல்களை ஒரு டீம் பந்தால் அடிக்க, மற்றவர்கள் கல்லை அடுக்க வேண்டும். நம் பாரம்பர்ய கிராமிய விளையாட்டான இதை குழந்தைகளோடு சேர்ந்து, அவர்களது அம்மாக்களும் விளையாடி இருக்கிறார்கள். இதோ அந்த வீஃப்டியோவைப் பாருங்கள். அதுவும் அம்மாமார்களின் ஓட்டம் இருக்கிறதே…அது வேற லெவல்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!