கரணம் தப்பினால் ம ர ண ம்.. நொடி பொழுதில் உ யி ர் தப்பிய குழந்தை! நெஞ்சை ப த ற வைக்கும் வீடியோ

கரணம் தப்பினால் மரணம் எனச் சொல்வார்கள். அப்படியான ஒரு சம்பவம் ஒரு சின்னச்சிறிய குழந்தைக்கு நடந்துள்ளது. ஒரு பூங்காவில் குழந்தை ஒன்று தன் சகோதிரியுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது தங்கை தன் அக்காவைத் துரத்தி விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள். அப்படி தன் அக்காவைத் துரத்திக்கொண்டு ஓடியபோது, பூங்காவின் தோட்டத்தில் ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பாம்பு ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. ஓடிவந்தக் குழந்தை அந்த பாம்பின் மீது மிதித்தது. குழந்தை மிதித்த நொடியில் பாம்பு குழந்தையை கடிக்க தன் வாயைத் திறந்து கொண்டு சீறிவருகிறது. கடைசியில் பாம்பு என்ன நினைத்ததோ தெரியவில்லை குழந்தையை கடிக்காமல் விருட்டென்று செடிகளுக்குள் புகுந்தது. இதோ அந்த வீடியோவை நீங்களே பாருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!