‘கண்ணான கண்ணே’ சீரியல் நடிகை க்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா.? புகைப்படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சியாகும் ரசிகர்கள்..!

தற்போது வெ ள்ளித் திரை நடி கைகளு க்கு எந்த அளவு ரசிகர்கள் இருக்கின்றாரோ அதே அளவிற்கு சி ன்னத் திரை நடிகை களுக் கும் ரசிகர்கள் ஏரா ளமா க உள்ளனர். அந்த வகையில் சன் தொலைக்காட்சியில் இதுவரை பல சீரியல்கல் ஒ ளிபர ப்பாகி மக் கள் மத்தி யில் சிறந்த வரவே ற்பைப் பெற்றுள்ளது. அந்த வகையில் தற்போது ம க்கள் மத் தியில் வர வேற்பை பெற்றுள்ள சீரியல் தான் கண்ணான கண்ணே. மேலும் மிகவும் வி றுவி றுப்பாக ஓ டிக்கொ ண்டிருக் கும் கண்ணான கண்ணே சீரியலில்,

முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருபவர் தான் நடிகை நித்யா தாஸ். நடிகை நித்யா தாஸ் இதற்கு முன் போன் மேகலை, இதயம் உள்ளிட்ட சீ ரியல் களில் ந டித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இந்நிலையில் இவர் தனது ம களுட ன் சமீபத்தில் எ டுத்து க்கொ ண் ஒரு புகைப்படம் தற்போது ச மூக வ லைத்த ளங்களில் வெளியாகி உள்ளது. அந்த புகைப்படத்தை பார்த்த கண்ணான கண்ணே சீரியல் ரசிகர்கள்,

நடிகை நித்யாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய ம களா என்று அ திர் ச்சி யாகி உள்ளனர். அம் மாவும் ம களும் ஒரே மாதிரி இ ருக்காங் களே என்று கமெண்ட் செய்து வ ருகின் றார்கள். இதோ நடிகை நித்யா தாஸின் மக ளின் புகைப்படம் நீங்களும் பாருங்கள்…