கடையில் இந்த பெண்கள் செய்த செயலைப் பாருங்க.. கடைகாரரிடம் கையும் களவுமாக சிக்கி கொண்ட காட்சி

அறிவுத் திருட்டை ஒருவித ஒழுக்க மீறலாகவும், அறிவுதுறை சார்ந்த மோசடியாகவும் நாம் புரிந்துகொள்ளலாம். தெரிந்தே அறிவுத் திருட்டைச் செய்பவர்களுக்கு மத்தியில் தெரியாமல் அல்லது எதிர்பாராத விதமாக அறிவுத் திருட்டைச் செய்துவிடுபவர்களும் உண்டு. அல்லது அறிவுத் திருட்டை மேற்கொள்வதால் ஏற்படும் விளைவுகளைப் பற்றிய தெளிவான புரிதல் இல்லாமல் இருப்பதாலும் இக்குற்றச்செயல் பரவலாக காணப்படுகின்றது. பெரும்பாலான நேரங்களில் ஆண்களே கொ ள் ளை சம்பவங்களில் அதிகம் ஈடுபட்டிருப்பதை அவதானித்த நாம் தற்போது பெண்களும் தங்களது கைவரிசையை காட்டுவதை கண்கூடாக அவதானித்து வருகின்றோம். இங்கு பெண்கள் மூன்று பேர் கடைக்கு வந்த நிலையில், அங்கிருந்த பொருட்களை திருடி கையும் களவுமாக சிக்கியுள்ளனர். சிக்கிய பின்பு இவர்கள் கடைகாரரிடம் கெஞ்சியும் கண்டுகொள்ளாத கடைக்காரர் காணொளியினை எடுத்து வெளியிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.