கடற்கரையில் கவ ர்ச்சி உ டையில் கு தூ கலமாக இருக்கும் நடிகை அனுஷ்கா..! – வைரல் ஆகும் பழைய போ ட்டோஸ் உள்ளே..!

தமிழ் திரையுலகில் இவருடைய முதல் படம் “ரெண்டு” இந்த படத்தில் இவர் “மொபைலா” என்ற பாடல் காட்சியில் மிகவும் அ ழகாக கி ளா மர் வி ருந்து கொ டுத்திருப்பார். இந்த பாடலை கேட்க நினைக்கும் ரசிகர்களை விட பார்க்க நினைக்கும் ரசிகர்கள் தான் அதிகம், என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவிற்கு மிகவும் அ ழகாக இருப்பார் நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி. இதனை தொடர்ந்து வெளியான “வேட்டைக்காரன்”, “சிங்கம்” உள்ளிட்ட படங்களின் பாடல் காட்சிகளில் கி ளா ம ராக நடித்து ப ட்டய கி ளப்பி யி ருந்தார் நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி அவர்கள்.

மேலும், ஆரம்பத்தில் மிகவும் ஒ ல் லியாக இருந்த நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி அவர்கள், பின்னாளில் லேசான இடை தரி சனம் அ ளி க்க ஆரம்பித்தார், என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இவருடைய அ ழகுக்கு அ ழகு சேர் ப்பதே இவருடைய இ டுப்பு ம டிப்பு தான். அவ்வப்போது கவ ர்ச்சி உடையில் கவ ர்ச்சி வி ருந்து வைக்கும் நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி அவர்கள்,

கடற்கரையில் கவ ர்ச்சி உ டையில் கி ளுகி ளுப்பாக ஓடி வரும் சில புகைப்படங்கள் இணையத்தில் உலா வருகின்றன, மேலும் என்ன தான் இது பழைய புகைப்படங்களாக இருந்தாலும், இந்த புகைப்படங்கள் ரசிகர்களின் கண்களுக்கு வி ரு ந்து வைத்து வருகின்றது. தற்போது இணையத்தில் உலா வரும் அந்த புகைப்படங்கள் இதோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.