என் மனைவிக்கு நான்கு பே ருடன் மு றை ய ற்ற தொ டர்பு இருக்கிறது.. பிரபல நடிகையைப் ப ற்றி அவரது கணவர் அ திர் ச்சி த கவல்..!

“சித்தார் த்தா-ல வ் ல ஸ்ட் பீ ஸ்” படத்தில் நடித்து பிரபலமான நடிகை பவித்ரா புனியா தற்போது டிவி நிகழ்ச்சிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.


நடிகர் சல்மான் கான் தொகுத்து வழங்கி வரும் இந்தி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 14-வது சீசனில் பவித்ரா கலந்து கொண்டார்.நேற்று முன் தினம் இவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெ ளியே ற்ற ப்ப ட்ட நிலையில், பவித்ரா புனியா தன் மனைவி என்று ஹோட்டல் அ தி பர் சுமித் மகேஸ்வரி தெ ரிவி த்து ள்ளார்.

இவர் கு றி த்து சுமித் மகேஸ்வரி கூறுகையில், எனக்கும், பவித்ரா புனியாவுக்கும் நி ச்ச யதா ர்த் தம் நடந்தது. அதன் பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டோம். ஆனால் பவித்ரா எங்கள் திருமணத்தை ப ற்றி வெ ளி யே சொ ல்ல வி ல்லை. பவித்ரா என் மனைவி. அவர் நான்கு மு றை மு றை ய ற்ற ப ழ க் கம் வைத்து என்னை ஏ மா ற்றி யி ருக் கிறார்.

பரா ஸ் சப் ரா, ப்ர திக் செ ஹஜ்பல் மற்றும் நடிப்புத் துறையை சே ராத ஒருவருடன் பவித்ராவுக்கு தொ ட ர்பு இ ருந் தது. பரா ஸுடனா ன மு றை ய ற்ற தொ ட ர்பு தெ ரிய வந்ததும் நான் அவருக்கு message அ னுப் பி னேன். எங்களுக்கு வி வா க ர த்து கிடைத்த பிறகு, நீங்கள் பவித்ராவுடன் இருக்கலாம் என்று நான் பரா ஸ் சப்ராவிடம் கூறினேன்.பவித்ராவின் பெயரை என் கையில் ப ச் சை கு த்தி யி ருக் கி றேன். அது இன்னும் என் கையில் உள்ளது. என் பக்கம் எதுவுமே மா ற வி ல்லை.

வித்ராவின் செயலால் என் குடும்பத்தார் வே த னை அ டை ந்த னர். எங்களுக்கு வி வா க ர த்து கி டைத்த பிறகு அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், யாரும் கேட்க மா ட் டோ ம் என்றார்.

பவித்ரா பராஸ் சப்ராவை காதலித்தது பி ரி ந் தது அனைவருக்கும் தெரியும். பிக் பாஸ் 14 வீட்டில் இருந்தபோது பவித்ராவுக்கும், சக போட்டியாளரான ஐஜாஸ் கானுக்கும் இ டை யே நெ ரு க் கம் ஏ ற்ப ட்டது. அப்பொழுது தனக்கு நி ச்ச ய தா ர்த் தம் நடந்து வி ட்டதாக பவித்ரா தெரிவித்தார்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் பவித்ராவும், கானும் தான் ஒன்றாக நேரம் செ லவி ட்டா ர்கள். பல காலம் க ழி த்து தனக்கு ஒரு பெண்ணை பி டித் தி ரு க்கி றது என்று ஐஜாஸ் கான் தெ ரி வி த் தார். இந்நிலையில் பவித்ரா தன் மனைவி என்று சுமித் கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.