“எனக்கும் இந்த நடிகருக்கும் தான் முதலிரவு நடந்தது”…!! பெரிய குண்டை தூக்கி போட்ட பிரபல நடிகை..!! ஷாக்கான ரசிகர்கள்..

நடிகை ஸ்ரீரெட்டி இந்த பெயரை கேள் விப்படாத ஆளை நம்மால் பார்க்க முடியாது அந்த அளவிற்கு மிகவும் ப ரி  ட்ச ய மான ஒரு பெயர் இது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நடிகை ஸ்ரீரெட்டிக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை.சமூக வலை த ளங் களில் எப்போதும் ஆக்ட்டிவாக இருப்பர் இவர். தற்போது ஒரு புது பு ழுதி ஒன்றை ஊ தி வி ட்டு ள்ளார் அம்மணி.

சமூக வலை தளங்களில் தொ டர்ந்து ச ர் ச் சை யான க ருத்துக்களை வெ ளியிட்டு வரும் ஸ்ரீ ரெட்டி தற்போது தனக்கு நடந்த மு த லி ரவு கு றித்து ஒரு பதிவை போ ட்டு ள்ளார். இன்னும் திருமணம் ஆ கா த நடிகை ஸ்ரீரெட்டி பல இயக்குனர்கள் என்னை பா லி ய ல் ரீதி யி ல் ப யன்ப டுத்திக் கொ ண்டு பட வாய்ப்பு கொ டுக்கா மல் ஏ மாற்றி வி ட்டனர் என்று கூறி வந்தார்.

இந்நிலையில், நடிகர் அபிராமுக்கும் எனக்கும் மு த லி ரவு நடந்தது. அது நடந்த இடமான ராமநாயுடு ஸ்டூடியோஸ் விரைவில் அ ழி ய போ கின்றது என்று கூறியுள்ளார்.  இந்த பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இவர் ஒரு செ ய்தி வெ ளியிட்டால் அது வைரல் தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!