இப்படி ஒரு நட்பு பார்த்திருக்கவே மாட்டிங்க.. நெகிழ்ச்சியான தருணம் இதோ!!

நம் எல்லோருடைய வாழ்விலும் நட்பு ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. நம் சுக துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ள மட்டுமல்ல, நம் சந்தோஷங்களை பல மடங்கு அதிகரிக்கவும், துன்பங்களை முற்றிலும் குறைக்கவும் நமக்கு எப்போதுமே ஒரு நட்பு தேவைப்படுகிறது. நட்பு என்பது பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கான வார்த்தையாகவே கையாளப்பட்டு வந்திருக்கிறது.

இன்று பள்ளி, கல்லூரி, அலுவலகம், பொதுவெளி எனப் பெண்களும் தங்களுக்கான நட்புவெளியை விரிவுபடுத்திக்கொள்ளும் சூழல் சிலருக்கு வாய்த்தும்கூட, அதை தொடர்ந்து எடுத்துச் செல்லும் உறுதியில் ஆண்கள்போல இல்லாமல் திணறுகிறார்கள். குடும்பம், அலுவலகம் என அவர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்னைகளைப் பகிரவும், பொழுதுபோக்கு விஷயங்களைப் பேசி சிரிக்கவும், பிரச்னைகளில் இருந்து வெளிவரவும் அவர்களுக்கு நண்பர்கள், தோழிகள் நிச்சயம் தேவை. இதோ இங்கேயும் ஒரு பெண் தனது தோழியைப் பார்த்து எவ்ளளவு மகிழ்ச்சி கொள்கிறார் பாருங்க..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *