அடேங்கப்பா ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்த நடிகை, இப்போ இப்படி மாறிட்டார்..!! இவர் யாருனு தெரியுதா..??

வயது ஏற, ஏற ஆள்கள் கொஞ்சமாக மா றிவி டுவது வழக்கம் தான். ஆனால் ஒரு நடிகை அ டை யாள மே தெரியாமல்  மாறிப் போ யிரு க்கிறார். அடடே இது அவர்தானா எனவும் ஆ ச்ச ர்ய த்தில் மூழ்கிப் போ கிறா ர்கள் இணையவாசிகள். அது யார் எனத் தெ ரிந்து கொ ள்ள தொ டர்ந்து படியுங்கள். 1980களில் தமிழ் சினிமாவின் அம்மா பாத்திரத்தை அ லங் கரி த்த வர் கமலா காமேஷ்.

விசு இ யக்கி, நடிக்கவும் செ ய்த ‘சம்சாரம் அது மின்சாரம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் பேமஸ் ஆனவர் கமலா காமேஷ். விசுவின் மனைவியாக நடித்த இவரது நடிப்பு அப்போது  பேசபட்டது. இதேபோல் அதே கா லக்க ட்ட த்தில் குடும்ப செண்டி மெ ண்டை மை யமா க வைத்து வந்த பல படங்களிலும் நடித்து இருந்தார் கமலா காமேஷ். அதன் பின்னர் ஒருகாலத்தில் பெ ரிதா க நடிப்பதை நிறுத்தினார்.

இ டுப் பி லும் ஒரு ஆப்ரேசன் செ ய்ய ப்ப ட்டு ஓய்வில் இருந்தார் கமலா காமேஷ். குடிசை இவர் நடித்த முதல்படம். பாரதிராஜாவின் அலைகள் ஓ ய்வதில்லை திரைப்படம் தான் இவரை  பேமஸ் ஆ க்கியது. மேடை நாடகத்தில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு வந்த கமலா காமேஷ் நீண்டகாலம் வெ ளியில் வராமல் இருந்தார்.

இப்போது விஜயன் டிவியின் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் ஸ்பெசல் கெஸ்டாக பங்கேற்றுள்ளார். அதைப்பார்ப்பவர்கள் அ டடே கமலா காமேஸா இது என ஆ ச்ச ர்ய த்தில் மூ ழ்கிப் போ ய் இ ருக்கி றார்கள். நீங்களும் போட்டோ பாருங்கள். அப்படித்தான் பீ ல் செ ய்வீ ர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *